מרחב ציבורי פלורליסטי לכוו..לם – Pluralistic Public Spaces

מרחב ציבורי פלורליסטי לכוו..לם - Lee Perlman (לי פרלמן) / /

בתל-אביב-יפו נוצרים מרחבים יהודים ציבוריים פלורליסטים באמצעות מיזמים כמו לימוד, חגים ותפילות בחוצות המאפשרים חוויות עם תכנים מגוונים בהם התחדשות ומסורת משולבים יחד ומאורגנים מחדש בשאיפה ליצור חיים יהודיים משמעותיים בחברה מודרנית ודמוקרטית. התיתכן יצירת מרחבים ציבורים פלורליסטים לכלל האזרחים בישראל – מרחבים שיפגישו זהויות, נרטיבים, ואפילו חזונות לעתיד משותף? האם התאטרון הישראלי נועד או מסוגל לשמש תפקיד זה ולהעניק מרחב בטוח לבחינה משותפת של האתגרים הכי בוערים ורגישים? מה כוחו ומהן מגבלותיו?

Initiatives like Limmud, outdoor prayer and holiday celebrations are examples of pluralistic Jewish public spaces in Tel Aviv-Jaffa that enable experiences where novelty and tradition are combined and restructured to produce meaningful Jewish life in a modern, democratic society. Can pluralistic public spaces be created for all of Israel’s citizens which enable an encounter between diverse identities, narratives and visions for a shared future? Is the theatre capable of playing this role?