מגילת אסתר-מסרים והשפעות – Esther-messages and effects

מגילת אסתר-מסרים והשפעות - Tirtsa Posklinsky (תרצה פוסקלינסקי-שחורי) / /

נבחן את סוגי מגילות אסתר בקאנון ובמקורות חיצוניים, על ידי השוואה בינהם, נמצא מסרים פוליטיים/חברתיים שונים, לעיתים סותרים, שעורכי הטקסט הקאנוני מוסרים לנו, תוך הכרות עם השפעות תרבותיות זרות על הנוסח הנבחר.

We will examine versions of The Book of Esther in the Bible and external sources. By comparison, we will find political messages and social masages, sometimes contradictions that canonical text editors provide us, as we become more familiar with foreign cultural influences on the chosen version .