מאוחלקת –

ירושלים ה'מאוחלקת', עיר המאוחדת לכאורה ומחולקת בפועל. בסשן נדון במדיניות ממשלות ישראל בעיר ובהשלכות מדיניות זו על הסדרים פוליטיים עתידיים, על מרקם החיים בעיר, החברה בישראל ועל הדמוקרטיה הישראלית.
הסשן מטעם עיר עמים - עמותה ישראלית בלתי מפלגתית העוסקת במורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוף הישראלי – לפסטיני ובעתידה הפוליטי של העיר. עיר עמים \פועלת במגמה שירושלים תהיה עיר תקינה ושוויונית, תוך קידום התנאים לעתיד פוליטי מוסכם בעיר.