על פוליטיקה ברשתות חברתיות –

על פוליטיקה ברשתות חברתיות - Karine Nahon (קרין נהון) / /

מהפכת המידע הביאה איתה הרבה כוח והעצימה את המשתמשים ונבנתה על פי האמונה כי על מרחב האינטרנט והרשתות החברתיות להיות מרחב חופשי, פתוח ושיוויוני. בהרצאה זו אראה כי הרשת רוויה במאבקי כח המתחוללים ביתר שאת בעשרים השנים האחרונות לגבי תפקיד הטכנולוגיה בחברה שלנו, בדרך כלל הרחק מעיני הציבור. כיצד ואיך כח מתבטא ברשתות החברתיות וכיצד זה משפיע עלינו? על כך ועוד בהרצאה.