"התנועות הרכות" –

Picture to represent Session 1

"התנועות הרכות" - Michal Rizel (מיכל ריזל) / /

כתושבת העיר, כהולכת רגל אידיאולוגית וכאדריכלית העוסקת בקיימות, אני צופה בשנים האחרונות כיצד זכויות הדרך הולכות ונכבשות ע"י כלי רכב דו-גלגליים למיניהם. ההרצאה תבחן בכלים תכנוניים ואחרים את הגורמים לקונפליקט המתעצם בין תנועת הולכי רגל ואופניים במרכז העיר, ותציע פתרונות. יוקצה זמן לשאלות ולדיון עם הקהל. אין צורך בידע מוקדם כלשהו.