חזון העולם המאוחד של איינשטיין –

Picture to represent Session 1

חזון העולם המאוחד של איינשטיין - Oded Gilad (עודד גלעד) / /

לא פחות ממה שאיינשטיין המדען חתר לתיאוריה פיזיקלית מאוחדת, איינשטיין ההומאניסט חתר למערכת פוליטית-מדינית המשותפת לכל בני האדם. על אף שהחזון הקוסמופוליטי הזה נזנח והושכח בעשורים הארוכים של המלחמה הקרה, הוגים ואנשי מדע המדינה חוזרים לעיין בו בשנים האחרונות ומוצאים שהוא רלוונטי במיוחד למציאות הגלובלית של ימינו. גם עבור סקפטיים, בחינה של הרעיון היא תרגיל מחשבתי שמאתגר את התפיסות החברתיות המקובלות ומציע סיפור אלטרנטיבי לא רק עבור העתיד האפשרי של החברה האנושית, אלא גם עבור ההווה והעבר שלה.