להפיל אימפריות מצחוק – Laughing Down an Empire

להפיל אימפריות מצחוק - Anat Ida Vovnoboy (ענת אידה וובנובוי) / /

כשחושבים על העליה הרוסית, מצטיירת עליה חומרנית, מנותקת מיהדות שהגיע לארץ בשביל לשפר את מצבה הכלכלי. אני רוצה להקרין לכם סרט קצר שמספר סיפור שונה. מאחורי מסך הברזל, כשכל ביטוי של יהדות היה אסור על ידיי השלטונות, קבוצה של צעירים יהודים התחילה לקיים הצגות פורימיות שהיו גם התעוררות יהודית וגם סטירה חריפה על השלטון הסובייטי. מצופפים בדירות קטנות הפעילים ידעו שאם הם יתגלו הם אלולים להישלח לכלא. כל זה נשמע מאוד רציני, הם בסך הכל רצו לצחוק על השלטון, אבל התנועה שהם התחילו סיעה להפיל את משטר הסבייטי.

Russian Alia, is usually described as a group disconnected from Judaism, that moved to Israel for economic reasons. I want to show you a short film that tells a different story. Behind the Iron Curtain, when all expression of Jewish culture was strictly forbidden, small groups of Jewish dissidents began to stage underground shows about the story of Purim. They reaffirmed their Jewish identity and made fun of the regime, beginning a movement that helped bring down the Soviet Empire.