אושפיזות-מדליקות-קוראות מגילה –

Picture to represent Session 1

אושפיזות-מדליקות-קוראות מגילה - Idit Rubin (עדית רובין) / /

סיפורה של סדרת אירועי נשים בככר העיר המתחדשת בירושלים, הפיכתו של המרחב הציבורי למרחב מדבר יהדות, פלורליזם וקהילה.