"זרעים של נצח" ר' השל –

"זרעים של נצח" ר' השל - Michal Huller (מיכל הולר) / /

ניתוח הביוגרפיה של ר' אברהם יהושע השל על פי הייעוץ הביוגרפי וספרו "אלוהים מבקש את האדם".
הייעוץ הביוגרפי התפתח מהאנתרופוסופיה ככלי להתפתחות רוחנית והתמודדות עם חיי היומיום.