על ח"כ ונישואין בקפריסין –

Picture to represent Session 1

על ח"כ ונישואין בקפריסין - Shira Ben-Sasson Furstenberg (שירה בן ששון פורסטנברג) / /

המדיניות הממשלתית בתחום יחסי הדת והמדינה בישראל אינה משקפת את התמורות שחלו בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות. מחוקקות ומחוקקים רבים עוד לא הבחינו בשינוי, אך רוב חוצה מגזרים תומך בהגדרה מחודשת ליחסים בין דת ומדינה בישראל, בין הציבור ובין נבחריו נפער פער. חלק מנבחרות ונבחרי הציבור כלל לא ניסחו לעצמם משנה סדורה בתחום הדת והמדינה, לאחרים משנה מוצקה וברורה אך לא תמיד ידועה.
במהלך הסשן נתעמק בעמדותיהם של ח"כ בנוגע לסוגיות דת ומדינה, לכוחות הפועלים מאחורי הקלעים ומתווים את המדיניות בתחום