כמעט שבת שלום – almost shabbat shalom

כמעט שבת שלום - Leah Feit (לאה פייט) / /

מה הקשר בין פרעה וחייל רומאי שנפגשים לקידוש ביום שישי?
על משמעות טכסי קבלת שבת המבטאים את מהות השבת.
הדלקת נרות, קידוש, ברכת המוציא וברכת הילדים.
באמצעות שירים וטכסטים ננסה להבין כיצד טכסי השבת יכולים להיות רלוונטים גם לאלו שאינם שומרים הלכה

what is the connection between Pharaoh and Roman soldier?
the significance of the Shabbat rituals that express the essence of s Shabba
through poetry and texts we will try to see how the Shabbat rituals can be relevant and meaningful to people that are not observe Shabbat