"אדם שר את שחסר לו" –

"אדם שר את שחסר לו" - Yair Tiktin (יאיר טיקטין) / /

בסדנה נגלה ביחד את רובדי העומק היהודיים והישראלים בשירתו של מאיר אריאל . הסדנה תלווה בקטעי וידאו וסאונד.