בין תנ"ך להומניזם וצדק חברתי –

בין תנ"ך להומניזם וצדק חברתי - Lilia Ben Baruh (ליליה בן ברוך) / /

הלימוד יעסוק בבחינת היחס כלפי בני עמים אחרים במקרא ובחז"ל. תוך כדי הלימוד נתייחס לפסוקי המקרא בעלי אופי הומניסטי, המעלים על נס את הצדק החברתי. מנגד, אציג פסוקים אחרים המבטאים מגמה הפוכה,- גזענית וקשה לעיכול. נדבר על מידת הרלוונטיות של סוגיה זו בעיני יהודי מאמין בימינו. ונתבונן, במבט ביקורתי מחד ומעשיר באידך, בפרשנויות חז"ל שונות על העניין. לבסוף אציע פרספקטיבה שונה וייחודית על הסוגיה.