מה פרויד למד מהאר"י –

Picture to represent Session 1

מה פרויד למד מהאר"י - Ruth Golan (רות גולן) / /

כמה הבטים של השפעת הקבלה על הפסיכואנליזה: פרויד ולאקאן הגבילו את החקירה הפסיכואנליטית לשני ממדים של ההתפתחות האנושית: ה"יצר" והעידון שלו שמוביל ל"יצירה".
אוסיף ממד שלישי רוחני שניתן לקרוא לו "יוצר". ממד זה נשען על המקורות היהודיים של קבלה וחסידות. לדוגמא:
הדמיון בין המושגים הקבליים צמצום, שבירת הכלים ותיקון ותהליכים נפשיים של ריקות ומלאות, אהבה, אגו, התפתחות.
הקבלה בין המושג אחדות הניגודים, ובין התפיסה של הנפש כבנויה מתהליכים מנוגדים.
מושג האינסוף בהקשר לחוויה האוקיאנית של פרויד.