יקום פורקן – איך ניצח צה"ל ב48 – Yekum Purkan -The Secret to 48

Picture to represent Session 1

יקום פורקן - איך ניצח צה"ל ב48 - Benjamin Rutland (בנימין רוטלנד) / /

בתחילת מלחמת העצמאות, לצה"ל היה חיסרון דרמטי באמל"ח ביחס לצבאות ערב. על אף אמברגו אמל"ח של האו"ם, תוך מספר חודשים התהפך המצב לחלוטין, ולצה"ל היה יתרון משמועתי באמל"ח אפקטיבי. נספר את סיפור המותחן הלא מוכרת סגנון“James Bond” של ארגון 'הרכש', ארגון חשאי שהקים בן גוריון לרכוש ולהבריח אמל"ח שהציל את המדינה היהודית.

At the beginning of the War of Independence, the IDF had dramatically fewer weapons than the invading Arab States, yet despite the UN arms embargo, within a few months the situation had been totally reversed and the IDF had a significant advantage in weaponry. During this session you will hear the nail-biting “James Bond” story of the “Purchasing organization”, a secret agency set up by David Ben Gurion to purchase and smuggle weapons to Israel, which ended up saving the Jewish state from destru