מטסקט לסמל: סדנת פרשנות חזותית – Text to Symbol Visual Workshop

Picture to represent Session 1

מטסקט לסמל: סדנת פרשנות חזותית - הלה זעירא ויינשטיין (Hila Zeira-Weinstein) / /

בהשראת יצירת האומנות "עקידת יצחק" של האומן דוד מוס, נלמד שפה ויזואלית עכשווית לפרשנות טקסטים מקראיים. נתנסה יחד ביצירת מדרש חזותי באמצעות סמלים וצבעים, ללא שימוש במילים, בעקבות פרשת השבוע, פרשת קֹרַח. אין צורך בידע אומנותי קודם!

Inspired by artist David Moss' visual interpretation of 'The Binding of Isaac', we will learn a new contemporary visual language for interpreting biblical text. We will experience the hands-on creating of a visual midrash on the weekly Torah portion, Korach; using symbols and colors, without any words.
No previous artistic knowledge necessary!