חמש רגליים לשולחן –

חמש רגליים לשולחן - Avraham Infeld (אברהם אינפלד) / /

התיתכן אחדות ללא אחידות? עתיד העם היהודי תלוי במענה לשאלה זו