Elinor Salomon (אלינור סלומון)

Picture of yourself

Elinor Salomon (אלינור סלומון)

אמנית-רשת ומעצבת בוגרת הפקולטה לאמנויות - המדרשה. בסיום לימודיה קיבלה פרס הצטיינות ע"ש שלמה ויתקין ומלגת קרן אמריקה-ישראל לאמנים צעירים.
עבודתה חוקרת ייצוגים של משתמשי אינטרנט וזרמים אסטטים ברשת, יוצרת אתרים ויוזרים, מתקלטת ואוספת מוזיקת משחקי מחשב ומוזיקה גנרית ללא מחברים

 
Presenting:
וידאו ארט