Hadar Mitz (הדר מיץ)

Picture of yourself

Hadar Mitz (הדר מיץ)

אמנית וידאו צילום ומיצב
עבודותי עוסקות במערכת היחסים שבין האדם לטבע. הדימויים שאני מגיעים מתוך הטבע- גולגלות, פרחים, פרפרים אותם אני מעבירה סדרה של מניפולציות, מעין פחלוץ דיגיטאלי. לעולם לא מדובר בדברים עצמם: הטבע המקורי התנתק מאיתנו, חבוי תחת שכבות אדירות של עיבוד, שינוי ופרשנות.

 
Presenting:
וידאו ארט