Emil Farkash (אמיל פרקש)

Picture of yourself

Emil Farkash (אמיל פרקש)

אמיל פרקש נולד בסלובקיה בשנת 1929. אביו היה סנדלר, ואימו- אחות. מילדותו הצטיין בספורט. עובדה זו הצילה אותו, כשנלקח למחנה הריכוז.
אמיל היה היהודי היחיד שנבחר ל"קומנדו רצי הנעליים". הוטל עליו לבלות נעליים בצעדה מתמשכת במטרה לבדוק את איכותן בתמורה לפרוסת לחם ליום.
אמיל שרד את השואה, עלה לארץ ב- 1949, והתנדב לשרת בחיל האויר.
בשנות החמישים היה אלוף ישראל בהתעמלות מכשירים, ולאחר מכן מורה ומחנך של דורות רבים של תלמידים. כיום אמיל חי בחיפה.