Matan Hammou (מתן חמו)

Picture of yourself

Matan Hammou (מתן חמו)
הסוכנות היהודית לארץ ישראל

מעל כעשור עובד מתן בסוכנות היהודית לא"י במסגרות שונות. בתחילת השנה חזר משליחות ארוכה באנגליה וכיום עובד כממונה מדידה והערכה ביחידה לאסטרטגיה תכנון ותוכן של הסוכנות היהודית. מתן מחזיק בתואר שני בסוציולוגיה ארגונית מהאוניבסיטה העברית.
מתן נולד וגדל בחיפה אוהב את העם היהודי, פלורליזם, חצילים ואת הים.