Tamar Barkay (תמר ברקאי)

Picture of yourself

Tamar Barkay (תמר ברקאי)
The Academic College of Tel Aviv-Yafo

מלמדת מגוון רחב של קורסים תיאורטיים בסוציולוגיה בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו, באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר לעיצוב במסלול האקדמי המכללה למנהל וקורס חובה בנושא אחריות תאגידית במסגרת תכנית ה- MBA בבית הספר למנהל עסקים במכללה למנהל. בעלת BA בפילוסופיה ומדע המדינה ו- MA ו- PhD.