Dan Jaffe (דן יפה)

Picture of yourself

Dan Jaffe (דן יפה)

ד"ר דן יפה מלמד באוניברסיטת בר-אילן. עוסק במדעי הדתות ובתולדות עם-ישראל. מומחה לתולדות הנצרות הקדומה, תקופת המשנה והתלמוד, הסטוריוגרפיה יהודית מודרנית על הנצרות הקדומה. פירסם ספרים ומאמרים רבים בתחום.