Adina Bar Shalom (עדינה בר שלום)

Picture of yourself

Adina Bar Shalom (עדינה בר שלום)
המכללה החרדית ירושלים

הרבנית עדינה בר שלום היא בתו הבכורה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מייסדת ונשיאת המכללה החרדית ירושלים, וכלת פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשע"ד. היא פועלת לקידום השכלה גבוהה בציבור החרדי ולשילוב החברה החרדית בציבוריות הישראלית, ויצירת גשר ושיח בין דתיים לחילונים. היא עוסקת בקידום והעצמת נשים בישראל וביצירת דיאלוג בין ישראלים ופלסטינאים לקידם שיח שלום.