Dan Levy (דן לוי)

Picture of yourself

Dan Levy (דן לוי)
The Academic College of Tel Aviv Yaffo

חבר סגל בבית הספר למדעי המחשב במכללה האקדמית של תל אביב-יפו