Shlomo Biderman (שלמה בידרמן)

Picture of yourself

Shlomo Biderman (שלמה בידרמן)
The Academic College of Tel Aviv Yaffo

נשיא המכללה. מתמחה בפילוסופיה הודית, פילוסופיה השוואתית, לימודי דת ופילוסופיה של הדת, לשעבר מבכירי אוניברסיטת תל-אביב. תחומי הדעת בהם הוא עוסק הם הינדואיזם, בודאיזם, פילוסופיה של הפסיכולוגיה ופילוסופיה וספרות. כיהן בעברו כדיקן הפקולטה למדעי הרוח באונ' ת"א, יו"ר הוועדה האקדמית הבינלאומית למדעי הרוח