Yochi Keshet (יוכי קשת)

Picture of yourself

Yochi Keshet (יוכי קשת)
מכללת מעינות, האוניברסיטה הפתוחה

יוכי קשת, מרפאה הוליסטית, מרצה וחוקרת בתחום הפילוסופיה והרפואה ההוליסטית, שותפה בפרויקטים חברתיים וקהילתיים, מחברת הספר מבטן ומלידה, העוסק בדפוסי חשיבה והתנהגות שמקורם בתקופה העוברית; ספרה השני, רשתות הכאב והריפוי של הגוף, יצא בקרוב לאור.