Avraham Infeld (אברהם אינפלד)

Picture of yourself

Avraham Infeld (אברהם אינפלד)
מכון ראות

נשיא כבוד של הילל עולמי, יועץ בנושא העם היהודי של מכון ראות, יו"ר הנהלת הילל ישראל, יו"ר הועדה המייעצת של HONEYMOON ISRAEL. בעבר, אברהם כיהן כמנכ"ל ומייסד מלי"צ- מכונים לחינוך יהודי ציוני, נשיא עולמי של הילל, נשיא קרן משפחת צ'ייס, יו"ר הפורום הישראלי. בוגר האונ' העברית במקרא והיסטוריה.