Lee Perlman (לי פרלמן)

Picture of yourself

Lee Perlman (לי פרלמן)

ד"ר לי פרלמן תושב תל-אביב-יפו וחבר הנהלה בבית דניאל ועמותת ניצנים. עמית מחקר במרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל-אביב. ספרו "אבל אבו-איברהים, אנחנו משפחה" יצא לאור ב-2017.