Denis Charbit (דניס שרביט)

Picture of yourself

Denis Charbit (דניס שרביט)
האוניברסיטה הפתוחה

אני מרצה בכיר במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה הפתחה. יש לי שני תחומי מחקר עיקריים : האחד הוא ההגות הציונית ומדינת ישראל בהקשר של המערכת הפוליטית והסכסוך הישראלי- ערבי. התחום השני נוגע להיסטוריה האינלקטואלית והפוליטית של צרפת בת זמננו. אני חי במדינת ישראל מאז 1974, נשוי ואב לארבעה ילדים.