Yossi Ben Harush (יוסי בן הרוש)

Picture of yourself

Yossi Ben Harush (יוסי בן הרוש)
מכון שלום הרטמן

יוסי נשוי ליערה ואב לבארי ואליה. הוא בן 30 ומתגורר בעיר הולדתו - ירושלים. בשנים האחרונות במקביל לכתיבת מאסטר בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, יוסי הוא מורה למקצועות היהדות ומחנך בתיכון הרטמן. העיסוק האקדמי שלו הוא בחוגים הקיצונים של החברה החרדית בישראל ובאופן כללי הוא מתעניין בעולם החרדי.