Tirtsa Posklinsky (תרצה פוסקלינסקי-שחורי)

Picture of yourself

Tirtsa Posklinsky (תרצה פוסקלינסקי-שחורי)
תמורה-רבנות חילונית הומניסטית

תרצה פוסקלינסקי-שחורי, מנהלת תכניות ברמה ארצית, לתעסוקה, חינוך וקהילה, סטודנטית שנה חמישית במכון הבינלאומי 'תמורה'- המכשירה מנהיגות רבנית, יהודית חילונית הומניסטית. תרצה היא גם משוררת, ראה ספר שיריה "מדוזה שקופה הולכת". אם לשלושה, בעלת MA בהנדסת תעו"נ אונ' בן גוריון.