Sharon Birkman (שרון בירקמן)

Picture of yourself

Sharon Birkman (שרון בירקמן)

יזמת וחוקרת צרכנות בעלת מכון למחקרי צרכנות. מפעילה מיזמים מסחריים וחברתיים מגוונים, כולל האתר ודף הפייסבוק "האישה שהפסיקה לקנות" לקידום נושא צמצום הצריכה.