Eran Tzidkiyahu (ערן צדקיהו)

Picture of yourself

Eran Tzidkiyahu (ערן צדקיהו)
עיר עמים

מדריך סיורים גיאופוליטיים במזרח ירושלים מטעם עיר עמים מאז שנת 2008, הוא בעל תואר ראשון ושני בלימודי האסלאם והמזרח התיכון ודת השוואתית מהאוניברסיטה העברית בירושלים וכעת דוקטורנט במכון למדעי המדינה בפריז. הוא עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית ומורה דרך מוסמך המתמקד בירושלים, בגיאופוליטיקה, ביחסים בינדתיים ובסכסוכים במקומות קדושים. נושאי מחקרו נעים בין מדיניות ישראלית וערבית ביחס לירושלים, המנהיגות הפלסטינית בעיר, לאומיות דתית מוסלמית-פלסטינית ויהודית-ציונית כמו גם תפקידם של המקומות הקדושים בסכסוך. נולד, גדל וחי כיום בירושלים.

 
Presenting:
מאוחלקת