Efrat Rotem (אפרת רותם)

Picture of yourself

Efrat Rotem (אפרת רותם)
קהילת הלב - מרכזי דניאל

הרבה אפרת רותם, רבת "קהילת הלב" במרכז תל אביב, חלק ממרכזי דניאל. בעלת תואר ראשון בספרות ובסוציולוגיה ותואר שני בספרות מאוניברסיטת תל אביב, עורכת ומתרגמת. שלושה ספרים שתרגמה יצאו לאור. אקטיביסטית פמיניסטית לסבית וקווירית, והתנדבה במשך שנים רבות בארגון חוש"ן, מרכז החינוך של קהילת הלהט"ב ושימשה במשך של