Shemer Arazi (שמר ארזי)

Picture of yourself

Shemer Arazi (שמר ארזי)

עד גיל עשרים ושתיים הייתי אבוד...בעקבות אבחון הבנתי שאני לא אשם ויש שם לבעיה, הפרעת קשב
לאחר תהליך שעברתי שמתי לעצמי למטרה לעשות ככל הניתן שאחרים לא יעברו את אותו "מסע"
כיום אני בוגר תואר שני בחינוך מיוחד, מרצה, מטפל ומדריך בארץ ובעולם.