Ayala Reves-Simchoni (איילה רבס-שמחוני)

Picture of yourself

Ayala Reves-Simchoni (איילה רבס-שמחוני)

מרצה ומנחה לאמנות ויהדות, תנ''ך ופילוסופיה.
פעילה בתחומי היהדות הליברלית ובנושאים חברתיים.