Alain Michel (אילן מישל)

Picture of yourself

Alain Michel (אילן מישל)

אילן מישל, יליד צרפת, חי בארץ משנת 1985 עם משפחתו. לאילן שלושה תחומים מקצועיים : א) היסטוריה: מומחה לשואה, עבד הרבה שנים ביד ושם וכמדריך פולין עם מצעד החים. כיום הוא חוקר את השואה בצרפת. ב) יהדות : רב של התנועה המסורתית ג) מנהל של הוצאה לאור אלקנה בירושלים