Noga Porath (נגה פורת)

Picture of yourself

Noga Porath (נגה פורת)

דוקטורנטית ללשון עברית באוניברסיטת תל אביב ולשונאית בחברת מלינגו. בעבר למדתי גם חינוך מיוחד ועבדתי במסגרות שונות עם ילדים ואנשים בעלי מוגבלויות, בעיקר מוגבלות שכלית ואוטיזם. בעבודת המאסטר שלי החלטתי לשלב את הידע התיאורטי שלי בלשון עם העניין והרקע בחינוך המיוחד, ועבודה זו תהיה נושא ההרצאה.