Karine Nahon (קרין נהון)

Picture of yourself

Karine Nahon (קרין נהון)

פרופ׳ קרין נהון הינה חוקרת, מרצה ופעילה ציבורית. היא מכהנת כחברת סגל בבית הספר למידע באונ׳ וושינגטון, ובבית הספר לממשל במרכז הבינתחומי בהרצליה. תחום מחקרה עוסק בפוליטיקה ומדיניות של מידע. נהון היא ראש קבוצת מחקר בנושא וירליות של מידע, וספרה Going Viral זכה בפרס הספר הטוב ביותר ע״י האגודה הבינל״א למדעי המידע ואגודת הספרנים. בפעילותה הציבורית פרופ׳ נהון מקדמת נושאים הקשורים לשקיפות, טכנולוגיה וחברה. בין השאר היא מכהנת בוועד המנהל של התנועה לחופש המידע, איגוד האינטרנט וויקימדיה. עוד על פעילותה ניתן למצוא באתר שלה http://eKarine.org.