Gila Fine (גילה פיין)

Picture of yourself

Gila Fine (גילה פיין)
הוצאת מגיד

גילה פיין היא העורכת הראשית של הוצאת מגיד ומלמדת אגדה לעת מצוא. בין השאר, לימדה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב ומכון פרדס. בעבר, היתה גילה העורכת של תכלת: כתב עת למחשבה ישראלית וסופרת הצללים של כמה ספרים ידועים.