SHAHAR ILAN (שחר אילן)

Picture of yourself

SHAHAR ILAN (שחר אילן)
עמותת חדו"ש לחופש דת ושיוויון

שחר אילן הוא סמנכ"ל מחקר והסברה של עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון. אילן הוא פרשן לענייני דת ומדינה. בעבר היה כתב ופרשן לעניינים דתיים של עיתון "הארץ" וכן הכתב הפרלמנטרי של העיתון וכתב תחקירים. כיהן כעורך חלק ב' של "הארץ" וכעורך הראשי של העיתון הירושלמי "כל העיר". אילן חיבר את הספר "חרדים בע"מ". זכה באות אביר איכות השילטון של התנועה לאיכות השילטון ובפרס בני ברית לסיקור יחסי ישראל והתפוצות.