Idit Rubin (עדית רובין)

Picture of yourself

Idit Rubin (עדית רובין)
מינהל קהילתי "גינות העיר"

עדית רובין, חברת הנהלת מינהל קהילתי "גינות העיר" בירושלים ויו"ר פורום גוונים שבו, מובילה בשנים האחרונות אירועי נשים הקשורים ללוח השנה היהודי , במתחם התחנה - ככר העיר הירושלמית המתחדשת. סדרת האירועים מבקשת להנכיח את השפה הנשית במגוון קולות וביטויים - בהקשר של חגי ישראל. בואו לשמוע כיצד עושים זאת בשיתוף עם ארגוני ציבור וקהילה.