Shira Ben-Sasson Furstenberg (שירה בן ששון פורסטנברג)

Picture of yourself

Shira Ben-Sasson Furstenberg (שירה בן ששון פורסטנברג)
מכון 'על משמר הכנסת' מיסודה של התנועה המסורתית

מנהלת מכון על משמר הכנסת. ילידת ירושלים, בעלת תואר שני באנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית. שירה שימשה כרכזת מענקים בקרן החדשה לישראל ורכזת פרויקט הפלורליזם בשתיל. שירה ניהלה את יוזמת iRep לקידום חופש בנישואין בפדרציות היהודיות צפון אמריקה, ועבדה כעובדת מחקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. שירתה כקצינת הוראה בחיל החינוך. חברה ב"הקהל- מניין שויוני בקעה". גרה בירושלים, עם יאיר, וילדיהם שי מעין ואושרי.