Nir Boms (ניר בומס)

Picture of yourself

Nir Boms (ניר בומס)
Tel Aviv University

ד"ר בומס משמש כעמית מחקר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב וממתאם הסדנה האקדמית של המרכז בנושא ישראל והמזרח התיכון . הוא ייסד ומשמש כחבר הנהלה בארגון CyberDissidents המשמש כבמה לפעילים פרו-דמוקרטיים במזרח התיכון וכמו כן הוא חבר הנהלה במכון לחקר ומעקב אחר הסובלנות והשלום בחינוך בבתי הספר ועמית מחקר במכון לחקר מדיניות הטרור ((ICT בהרצליה.