Leah Feit (לאה פייט)

Picture of yourself

Leah Feit (לאה פייט)

מנהלת את תחום תרבות וזהות יהודית ישראלית ברשת המתנסים ברמת השרון משנת 2007.
עוסקת בבינוי קהילה המבוסס על זהות יהודית ישראלית. מנחה בחברה למתנסי"ים בתוכנית העוסקת בפיתוח קהילה וזהות יהודית ישראלית.בוגרת תואר שני ללימודי ארץ ישראל מאוניברסיטת בר אילן, בוגרת תוכנית Ford fellowship למנהיגות חברתית, NY.