Chaya Gilboa (חיה גלבוע)

Picture of yourself

Chaya Gilboa (חיה גלבוע)
מכון שלום הרטמן

חיה גלבוע מנהלת את תוכנית חברותא במכון הרטמן בירושלים, בשנים האחרונות מלמדת תלמוד ומגדר בשלל מסגרות (פיידאה בשבדיה, עלמא, מכינות קדם צבאיות) ופעילה חברתית ביוזמות הקשורות להפרדת דת ממדינה. בעלת תואר ראשון במחשבת ישראל ותואר שני במדיניות ציבורית, עבודת התזה שלה עסקה בנשים חרדיות כסוכנות שינוי.