Hana Inbar (חנה ענבר)

Picture of yourself

Hana Inbar (חנה ענבר)

צר לי, אין לי תארים אקדמיים שיעטרו את הנושא שבו אני עוסקת.
התפרנסתי כל חיי מהיי-טק, ולאחרונה פרשתי לגמלאות.
אבל במשך כמעט 30 שנה אני עוסקת בחקר המשמעויות הנסתרות של הטקסט התנכ"י, בהדרכתם המופלאה של חכמי הזוהר, ובמהלך השנים הללו גם שיתפתי מספר רב של קבוצות לומדים במה שהתגלה לי.