Lilia Ben Baruh (ליליה בן ברוך)

Picture of yourself

Lilia Ben Baruh (ליליה בן ברוך)

ליליה בן ברוך. יועצת חינוכית, מנחה קבוצות ומורת דרך. בוגרת MA בחינוך מהאוניברסיטה העברית וBA במדע המדינה. בוגרת בית מדרש לזכויות האדם של בבית הלל, בוגרת המדרשה למנהגות עין פרת. בין היתר, עוסקת בחקר המקרא ומנחה בפרויקט 929.