Pini Gorelick (פיני גורליק)

Picture of yourself

Pini Gorelick (פיני גורליק)

פיני גורליק. רב מוסמך בהכשרתו ומנתח מערכות מחשבים לפרנסתו, סקרן בלתי נלאה ומתנדב סדרתי. תושב כפר חב"ד בן למשפחת מגדלי אתרוגים ותיקה.ובשנים האחרונות, גם מוביל חברים ומכרים לסיור אנתרופולוגי וקולינרי מרתק בקהילה החרדית בבני ברק.